DAB-radio

DAB står for Digital Audio Broadcasting, og er et digitalt overføringssystem for lyd. DAB-radioen skal gi bedre lyd og mindre støy. Dersom det er bare et svakt signaltap, vil ikke lytterne høre noe støy på radioen. DAB-radioen gjør det mulig å lage flere radiokanaler. DAB blir heller ikke påvirket av radioekko fra fjellsider. DAB-signalene klarer å kompensere for et lite signaltap, men dersom signaltapet blir for stort, får man støy eller bortfall av lyden.

Forsøk med DAB i Norge startet i 1991. DAB-sendingene til NRK startet i april 1994, og i juni samme år startet NRK Alltid Klassisk, som verdens første heldigitale DAB-kanal. Etter den tid har NRK og andre radiokanaler startet nye DAB-kanaler. Målet er at FM-sendingene skal erstattes av DAB i 2017, når dekningen til DAB-kanalene er stor nok. Dersom dekningen ikke er stor nok innen den tid, blir avviklingen av FM-sendingene utsatt.

DAB har mange fordeler, men også enkelte ulemper. Derfor er det mange som ønsker at FM-sendingene skal fortsette. I 2014 er det likevel 45 % av norske husstander som har en DAB-radio, og rundt 12 % har DAB-radio i bilen. Bilradioene er en av de store utfordringene ved overgangen til digitale radiosendinger, for de aller fleste biler mangler DAB-radio.